De belastingaangifte 2017: 8 tips voor huizenbezitters

Het aangifteseizoen is weer begonnen: tot 1 mei kunt u belastingaangifte doen over het jaar 2017. Voor huiseigenaren zijn er verschillende belastingregels. Sommige zijn veranderd in 2017, andere zaken ziet u misschien over het hoofd. Met deze 8 tips helpen we u op weg.

Controleer altijd uw gegevens

Bij de digitale aangifte zijn veel gegevens al vooraf ingevuld door de belastingdienst. Dat is handig, maar controleer wel altijd of die gegevens juist zijn. Soms heeft de belastingdienst niet al uw laatste gegevens. Controleer zeker als u in 2017 bijvoorbeeld bent verhuisd of een andere baan heeft gekregen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de gegevens in uw aangifte, ook als die al vooraf is ingevuld!

De maximale renteaftrek is 50%

Een paar regels zijn veranderd in 2017. Zo wordt het maximale deel van de betaalde hypotheekrente dat u terugkrijgt, elk jaar in stapjes afgebouwd. Over 2017 kunt u nog maximaal 50% van de hypotheekrente aftrekken als u een jaarinkomen heeft dat hoger is dan € 67.072. Is uw inkomen lager, dan blijft het maximum 40,8%.

Soepeler regels voor de kapitaalverzekering eigen woning

Een andere verandering gaat over de kapitaalverzekering of bankspaarrekening voor de eigen woning. Tot een bedrag van € 162.500 hoeft u geen belasting te betalen. Eerder gold dit pas als u minimaal 15 of 20 jaar premie had betaald voor uw verzekering. Die voorwaarde is sinds 1 april 2017 vervallen. U kunt het opgebouwde bedrag nu op elk moment zonder vergoeding belastingvrij laten uitkeren. Als u het geld maar gebruikt om uw hypotheek mee af te lossen.

Let op: het maximum voor de vrijstelling (voor partners € 325.000) geldt nog wel. Het kan ook zijn dat uw bank of verzekeraar wel een vergoeding bij u in rekening brengt omdat u het geld eerder opneemt. Houd ook rekening met de andere voorwaarden die gelden voor deze producten, bijvoorbeeld voor het bedrag dat u elke maand heeft betaald. We raden u aan dit met uw adviseur te bespreken. Hij kan ook beoordelen of het laten uitkeren van het gespaarde bedrag in uw situatie verstandig is.

Restschuld nog aftrekbaar

Heeft u uw woning verkocht tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 en heeft u een restschuld overgehouden? Dan kunt u een lening sluiten om die schuld terug te betalen. We noemen dat een restschuldfinanciering. De kosten van die financiering, zoals bijvoorbeeld de rente, kunt u 15 jaar lang aftrekken voor de belasting. Verkoopt u uw woning na 1 januari 2018? Dan is dit niet meer mogelijk. De mogelijkheid vervalt namelijk in 2018.

Geen belasting betalen over een schenking

Heeft u een bedrag (schenking) gekregen van uw ouders voor de aankoop of verbouwing van uw woning? Of voor het eerder terugbetalen van uw hypotheek? Dan hoeft u over die schenking tot € 100.000 geen belasting te betalen. Dat noemen we de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is wel dat u tussen de 18 en 40 jaar oud bent. Heeft u zelf een schenking gedaan, dan kunt u het bedrag niet aftrekken.

Houd de juiste WOZ-waarde aan

Niet veranderd, maar wel iets om op te letten. Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde vast. De WOZ-waarde wordt aan u bekend gemaakt via de WOZ-beschikking die u van de gemeente krijgt. Met die informatie wordt het eigenwoningforfait berekend. Houd er rekening mee dat u voor het jaar 2017 de WOZ-beschikking van vorig jaar (2017) moet gebruiken. Daarop staat de WOZ-waarde van uw woning per 1 januari 2016.

Boeterente

Nog iets wat u over het hoofd kan zien: als u in 2017 uw hypotheek hebt overgesloten tegen een lagere rente, heeft u misschien boeterente betaald. Dat bedrag mag u aftrekken van uw inkomsten.

De wet Hillen geldt nog

Tot slot: er is de laatste maanden veel te doen geweest over de ‘Wet Hillen’, die vanaf 2019 geleidelijk wordt afgeschaft. Waar gaat het precies om?

Heeft u uw hypotheekschuld (bijna) helemaal afgelost, dan heeft u geen of heel weinig hypotheekrenteaftrek. Maar als huiseigenaar betaalt u wel een eigenwoningforfait – kort gezegd een toeslag voor het woongenot dat een eigen huis biedt. Dat is voor 2017 in de meeste gevallen 0,75% van de WOZ-waarde van de woning. Dat bedrag moet u bij uw inkomen optellen. Voor een huis met een WOZ-waarde van € 200.000 telt u dus € 1.500 bij uw jaarinkomen op. In belastingschijf 3 (40,8% voor inkomens tussen € 33.791 en € 67.072) betekent dat een extra belasting van € 612.

Sinds 2006 geldt dat u geen toeslag betaalt als het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Deze regeling – de Wet Hillen – wordt in 2019 afgeschaft. Dat gaat in kleine stapjes, zodat het belastingnadeel zo veel mogelijk wordt verlicht. Maar over 2017 en 2018 kunt u dus nog gebruikmaken van deze mogelijkheid!

Vraag een adviseur om advies

Wilt u weten wat deze veranderingen kunnen betekenen voor uw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met een adviseur bij u in de buurt.