Blog: Wijzigingen op de hypotheekmarkt in 2020

Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari in het nieuwe jaar op de hypotheekmarkt? Welke wijzigingen hebben ook invloed op jouw hypotheek? Ieder jaar zijn er weer wijzigingen op de hypotheekmarkt. Dus wanneer je in 2020 een woning gaat kopen, is het slim om op de hoogte te zijn van deze veranderingen.

Tweeverdieners kunnen meer lenen

De regels voor tweeverdieners die een hypotheek aangaan worden in 2020 versoepeld. In 2019 werd nog 70% van het laagste inkomen meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de maximale hypotheek. Met ingang van 2020 wordt van dit tweede inkomen 80% meegenomen. Tweeverdieners kunnen hierdoor een hogere hypotheek aangaan.

Verhoging NHG-grens naar €310.000

Door stijgende huizenprijzen, is ook de grens voor aankoop met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd. Deze NHG-grens is namelijk gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Vanaf 2020 wordt deze NHG-grens verhoogd naar €310.000. Neem je energiebesparende maatregelen? Dan geldt een verhoging naar €328.600. Het additionele bedrag moet je wel volledig besteden aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Nog een verandering die vanaf 2020 ingaat ten aanzien van de NHG is dat de kostengrens ook gaat gelden voor oversluiten. In tegenstelling tot 2019 is het daarom niet meer mogelijk om een lening over te sluiten van een niet-NHG naar NHG als de waarde van de woning meer is dan de kostengrens.

Let op: voorheen was het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor een hypotheek met NHG verplicht. Sinds 2018 bestaat deze verplichting niet meer. Vanaf 2020 is het voor bestaande NHG leningen ook mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering verpanding te laten vervallen. Bespreek met je hypotheekadviseur de financiële risico’s hieromtrent.

Meer mogelijk voor energiezuinig of energieneutraal huis

Heb je een energiezuinig of zelfs energieneutraal huis op het oog? Voor een huis met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) norm van 0 of lager, kun je maximaal €15.000 extra lenen. Voor een zogenaamde nul-op-de-meter-woning, loopt dit bedrag op tot maximaal €25.000. Hierbij is het wel belangrijk dat je een minimaal jaarinkomen hebt van €33.000.

Hypotheekrenteaftrek verder naar beneden

De hypotheekrenteaftrek voor de inkomens in de hoogste belastingschijf wordt in stappen afgebouwd. Vanaf 2020 gaat deze afbouw versneld plaatsvinden met 3% per jaar. Voor 2020 houdt dit in dat in de hoogste schijf de maximaal aftrekbare kosten voor de eigen woning 46% bedragen (2019: 49%).

Heb je een inkomen van €68.507 euro vóór aftrekposten, dan ondervind je geen nadeel van deze maatregel.

Let op: Deze wijziging geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor andere kosten voor de eigen woning. Denk aan notariskosten en advieskosten bij het afsluiten van een hypotheek.

Eigenwoningforfait verlaagd

Ter compensatie van een lagere percentage hypotheekrenteaftrek, gaat het eigenwoningforfait omlaag. In 2019 bedroeg dit nog 0,65% van de WOZ-waarde, in 2020 wordt dit verlaagd naar 0,6% voor woningen met een WOZ-waarde tussen €75.000 en €1.060.000.

Een lager eigenwoningforfait zorgt ervoor dat je meer rente kunt aftrekken. Dit forfait wordt namelijk afgetrokken van de hypotheekrente die je mag aftrekken. Door een lager forfait blijft er meer hypotheekrente over die je mag aftrekken.

Belastingvrij schenken ook in 2020 mogelijk

Ben je nog niet ouder dan 40 jaar? Dan mag je belastingvrij een bedrag van €103.640 geschonken worden die je gebruikt voor de aankoop van een huis of aflossing van je hypotheek.

Restschuld – geen recht op aftrek van rente

Deze maatregel is al intact sinds 1 januari 2018, maar kan grote gevolgen hebben wanneer je in 2020 gaat verhuizen en te maken hebt met een restschuld. Verkocht je voor 2018 je huis namelijk met een restschuld, dan kon je deze schuld meefinancieren en kwam de rente mogelijk in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Deze maatregel uit 2012 om de woningmarkt destijds weer op gang te trekken, is sinds 2018 niet meer van toepassing en kan dus ook grote gevolgen hebben voor je maandlasten indien je in 2020 je huis met een restschuld verkoopt.

Vragen

Er zijn een aantal wijzigingen op de hypotheekmarkt 2020 die van invloed kunnen zijn bij de aanvraag van een hypotheek in 2020. In de hoogte van de maximale hypotheek zijn ten opzichte van 2019, anders dan bovenstaand genoemd, geen veranderingen. Voor vragen over een hypotheek in 2020, kun je contact opnemen met een hypotheekadviseur bij jou in de buurt.

Over Marjan Heemskerk

Marjan Heemskerk schrijft voor Hypotrust over alles wat met hypotheken te maken heeft. Sinds 2016 blogt en vlogt zij over financiën op thehappyfinancial.com. Met haar blogs en vlogs wil zij laten zien dat financiën helemaal niet zo saai en ingewikkeld zijn als vaak gedacht wordt, maar juist leuk en interessant als je eenmaal weet waar je moet beginnen. Marjan schrijft zowel vanuit haar persoonlijke ervaringen, maar heeft ook ruim 10 jaar als Register Accountant (RA) gewerkt.