begrippenlijst

Wanneer u een hypotheek afsluit voor de aankoop van uw woning dan kunt u met onderstaande termen in aanraking komen. Wat alles betekent leggen we daarom graag hieronder aan u uit.

Bereidstellingsprovisie
Wanneer u een hypotheekofferte ontvangt, is deze een beperkte periode geldig. Deze periode kunt u verlengen, maar in sommige gevallen worden hier kosten voor gerekend. Dit heet bereidstellingsprovisie. Hoe lang de offerte verlengd kan worden en hoe hoog de kosten van het verlengen zijn, kan per product verschillen. Voor de Woon Bewust Hypotheek, de Goede Start Hypotheek en de Elan Plus Hypotheek betaalt u geen bereidstellingsprovisie.

Splitsingsakte
Koopt u een appartement? Dan koopt u eigenlijk een deel van gebouw. Wanneer de appartementen los van elkaar staan ingeschreven bij het Kadaster, is er sprake van een splitsingsakte. In de splitsingsakte staat hoe het gebouw is opgesplitst en met welke afspraken.

Bijleenregeling
De bijleenregeling stimuleert huiseigenaren om bij een verhuizing de overwaarde van hun oude woning te gebruiken voor hun nieuwe woning. De overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van uw oude woning moet u weer investeren als u binnen drie jaar een nieuwe woning koopt. Als u dit niet doet en u sluit een lening af voor de volledige aankoopprijs van uw nieuwe woning, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde.

Lineaire hypotheek
U betaalt iedere maand rente voor uw lening. Daarnaast betaalt u iedere maand een bedrag terug. We delen uw lening door het aantal maanden waarin u terugbetaalt. Meestal zijn dat 360 maanden (30 jaar). Iedere maand betaalt u hetzelfde deel terug. En iedere maand betaalt u rente voor het bedrag dat u dan nog leent. Dat betekent dat u aan het begin veel per maand betaalt. Want dan betaalt u nog veel rente. Uw lening wordt steeds kleiner, omdat u iedere maand iets terugbetaald. Het bedrag dat u aan rente betaalt, wordt daardoor ook kleiner. U betaalt dus iedere maand minder.

Bouwrente
Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan betaalt u bouwrente aan de bouwer van de woning. Deze rente kan bestaan uit de financieringsvergoeding en de uitstel rente. De financieringsvergoeding betaalt u over de periode voor het tekenen van de koopovereenkomst. De uitstelrente betaalt u over de periode vanaf het tekenen van de koopovereenkomst en het moment dat u eigenaar van de woning wordt.

Depotrekening
De depotrekening wordt ook wel bouwdepot genoemd. Dit is de rekening waar de kosten van de bouw of verbouwing van de woning worden betaald. U of de bouwer leveren facturen aan. En wij betalen hier de facturen van.

Eigenwoningforfait
Heeft u een koopwoning? Dan krijgt u een fiscale bijtelling bij uw inkomen voor het bezitten van een woning en het woongenot dat u daarvan heeft. Het woongenot wordt gezien als inkomen in natura. Vandaar dat ze het bij uw inkomen optellen. Dit bedrag is een percentage van uw WOZ-waarde.

Annuïteitenhypotheek 
U betaalt iedere maand rente voor uw lening. Daarnaast betaalt u iedere maand een bedrag terug. Bij elkaar opgeteld is dat het bedrag dat u per maand betaalt. Dat bedrag blijft gelijk tot het rentepercentage verandert. Maar u krijgt ook geld terug van de Belastingdienst, want de rente mag u aftrekken. Het bedrag dat u terugkrijgt, wordt iedere maand kleiner. Dat komt zo. Aan het begin bestaat het bedrag dat u betaalt voor een groot deel uit rente en voor een klein deel uit terugbetalen. Het deel terugbetalen wordt steeds groter en het deel rente wordt steeds kleiner. Daardoor kunt u aan het begin veel rente van de belasting aftrekken, en later minder.

Overbruggingskrediet
U heeft een overbruggingskrediet nodig wanneer u de overwaarde van uw oude woning al wilt gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning. Maar die overwaarde krijgt u pas als de koop van de oude woning compleet is afgehandeld. Om deze korte periode te overbruggen, kunt u gebruik maken van een overbruggingskrediet.

Bankgarantie
Een bankgarantie is de garantie dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, als het nodig is, ook echt betaald wordt. Bij het tekenen van de koopovereenkomst wordt meestal verwacht dat u een waarborgsom betaalt (10% van het totaal bedrag) of een bankgarantie stelt. Bij een bankgarantie geeft de bank aan de waarborgsom naar de notaris over te maken als de koper dit zelf niet kan. De bank rekent hier meestal 1 % van de waarborgsom voor.

Bron: De Hypotheker