begrippenlijst

Wanneer je een hypotheek afsluit voor de aankoop van je woning dan kun je met onderstaande termen in aanraking komen. Wat alles betekent leggen we daarom graag hieronder aan je uit.

Bereidstellingsprovisie
Wanneer je een hypotheekofferte ontvangt, is deze een beperkte periode geldig. Deze periode kun je verlengen, maar in sommige gevallen worden hier kosten voor gerekend. Dit heet bereidstellingsprovisie. Hoe lang de offerte verlengd kan worden en hoe hoog de kosten van het verlengen zijn, kan per product verschillen. Voor de Woon Bewust Hypotheek en de Elan Plus Hypotheek betaal je geen bereidstellingsprovisie.

Splitsingsakte
Koop je een appartement? Dan koop je eigenlijk een deel van gebouw. Wanneer de appartementen los van elkaar staan ingeschreven bij het Kadaster, is er sprake van een splitsingsakte. In de splitsingsakte staat hoe het gebouw is opgesplitst en met welke afspraken.

Bijleenregeling
De bijleenregeling stimuleert huiseigenaren om bij een verhuizing de overwaarde van hun oude woning te gebruiken voor hun nieuwe woning. De overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van je oude woning moet je weer investeren als je binnen drie jaar een nieuwe woning koopt. Als je dit niet doet en je sluit een lening af voor de volledige aankoopprijs van je nieuwe woning, dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek over het leningbedrag ter grootte van die overwaarde.

Lineaire hypotheek
Je betaalt iedere maand rente voor je lening. Daarnaast betaal je iedere maand een bedrag terug. We delen je lening door het aantal maanden waarin je terugbetaalt. Meestal zijn dat 360 maanden (30 jaar). Iedere maand betaal je hetzelfde deel terug. En iedere maand betaal je rente voor het bedrag dat je dan nog leent. Dat betekent dat je aan het begin veel per maand betaalt. Want dan betaal je nog veel rente. Je lening wordt steeds kleiner, omdat je iedere maand iets terugbetaald. Het bedrag dat je aan rente betaalt, wordt daardoor ook kleiner. Je betaalt dus iedere maand minder.

Bouwrente
Koop je een nieuwbouwwoning? Dan betaal je bouwrente aan de bouwer van de woning. Deze rente kan bestaan uit de financieringsvergoeding en de uitstel rente. De financieringsvergoeding betaal je over de periode voor het tekenen van de koopovereenkomst. De uitstelrente betaal je over de periode vanaf het tekenen van de koopovereenkomst en het moment dat je eigenaar van de woning wordt.

Depotrekening
De depotrekening wordt ook wel bouwdepot genoemd. Dit is de rekening waar de kosten van de bouw of verbouwing van de woning worden betaald. Jij of de bouwer leveren facturen aan. En wij betalen hier de facturen van.

Eigenwoningforfait
Heb je een koopwoning? Dan krijg je een fiscale bijtelling bij je inkomen voor het bezitten van een woning en het woongenot dat je daarvan hebt. Het woongenot wordt gezien als inkomen in natura. Vandaar dat ze het bij je inkomen optellen. Dit bedrag is een percentage van je WOZ-waarde.

Annuïteitenhypotheek 
Je betaalt iedere maand rente voor je lening. Daarnaast betaal je iedere maand een bedrag terug. Bij elkaar opgeteld is dat het bedrag dat je per maand betaalt. Dat bedrag blijft gelijk tot het rentepercentage verandert. Maar je krijgt ook geld terug van de Belastingdienst, want de rente mag je aftrekken. Het bedrag dat je terugkrijgt, wordt iedere maand kleiner. Dat komt zo. Aan het begin bestaat het bedrag dat je betaalt voor een groot deel uit rente en voor een klein deel uit terugbetalen. Het deel terugbetalen wordt steeds groter en het deel rente wordt steeds kleiner. Daardoor kun je aan het begin veel rente van de belasting aftrekken, en later minder.

Overbruggingskrediet
Je hebt een overbruggingskrediet nodig wanneer je de overwaarde van je oude woning al wilt gebruiken voor de financiering van je nieuwe woning. Maar die overwaarde krijgt je pas als de koop van de oude woning compleet is afgehandeld. Om deze korte periode te overbruggen, kun je gebruik maken van een overbruggingskrediet.

Bankgarantie
Een bankgarantie is de garantie dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, als het nodig is, ook echt betaald wordt. Bij het tekenen van de koopovereenkomst wordt meestal verwacht dat je een waarborgsom betaalt (10% van het totaal bedrag) of een bankgarantie stelt. Bij een bankgarantie geeft de bank aan de waarborgsom naar de notaris over te maken als de koper dit zelf niet kan. De bank rekent hier meestal 1 % van de waarborgsom voor.

Bron: De Hypotheker