Vanaf 22 juni 2020 is er bij Hypotrust een nieuwe garantiestelling mogelijk. Deze nieuwe Woongarantiestelling stond voorheen bekend als de Hypotrust Garantiestelling.

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28 in Oosterhout is de verzekeraar die deze garantiestelling verstrekt. Omdat BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen geen bank is maar een verzekeraar spreken wij daarom niet van een bankgarantie maar een garantiestelling.

Het stellen van de garantiestelling

Per 1 juni 2021 hebben wij het proces voor de aanvraag van een garantiestelling aangepast. Door het gebruiken van een directe landingspagina bij Woongarant, hoeft de adviseur minder stappen te doorlopen. Gaat de voorkeur echter uit naar een regulier aanvraagformulier? Dan is dit ook nog steeds mogelijk. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag Garantiestelling achter het renteaanbod of via deze link.

  1.  Ga naar www.woongarant.nl/hypotrust
  2.  Vul alle gevraagde gegevens in en upload vervolgens de getekende koopakte
  3.  Jij krijgt een bevestiging als de aanvraag voor de garantiestelling is binnengekomen. Woongarant maakt de garantiestelling op en stuurt deze naar de klant. Die kan de garantiestelling vervolgens digitaal via iDIN ondertekenen.

Het stellen van de garantiestelling kan in principe binnen vier uur. Op de garantiestelling aanvraag vul je in wanneer de garantiestelling in moet te gaan. In overleg met Woongarant wordt er gekeken binnen welke termijn deze gesteld kan worden. Het is namelijk niet altijd wenselijk dat deze per direct ingaat ook al is er geen definitief akkoord nodig. Eenmaal gesteld is gesteld en is het onherroepelijk.

Voorwaarden Woongarantiestelling

De Woongarantiestelling is onlosmakelijk verbonden met een Hypotrust hypotheek en is niet los verkrijgbaar.

Wat zijn de kosten?

Garantiestelling: maximaal 1% van het te stellen bedrag met een minimum van € 100,- en een maximum van € 1000,-

Wat is de looptijd?

Standaard maximaal tot één jaar na ingangsdatum alleen als einddatum wordt aangehouden één maand na het passeren van de akte van levering, mocht de bankgarantie langer dan één jaar nodig zijn dient dit bij aanvang of uiterlijk één maand vóór de einddatum te worden aangegeven door middel van een verzoek via de e-mail: hypotrust@woongarant.nl

Is er een finaal akkoord nodig van de geldverstrekker?

Nee, er is geen finaal akkoord van de geldverstrekker nodig om een garantiestelling te stellen. Wel is het belangrijk dat er zicht is op een finaal akkoord. Een garantiestelling is namelijk onherroepelijk. In overleg met Woongarant kun je als adviseur aangeven wat voor jouw klant het beste is.

Welke documenten moet u aanleveren?

De door de klant en financieel adviseur getekende aanvraag en het getekende koopcontract.