Vanaf 22 juni 2020 is er bij Hypotrust een nieuwe garantiestelling mogelijk. Deze nieuwe Woongarantiestelling stond voorheen bekend als de Hypotrust Garantiestelling.

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28 in Oosterhout is de verzekeraar die deze garantiestelling verstrekt. Omdat BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen geen bank is maar een verzekeraar spreken wij daarom niet van een bankgarantie maar een garantiestelling.

Het stellen van de garantiestelling

Het stellen van de garantiestelling kan in principe binnen vier uur. Op de garantiestelling aanvraag vult u in wanneer de garantiestelling in moet te gaan. In overleg met Woongarant wordt er gekeken binnen welke termijn deze gesteld kan worden. Het is namelijk niet altijd wenselijk dat deze per direct ingaat ook al is er geen definitief akkoord nodig. Eenmaal gesteld is gesteld en is het onherroepelijk.

Voorwaarden Woongarantiestelling

De Woongarantiestelling is onlosmakelijk verbonden met een Hypotrust hypotheek en is niet los verkrijgbaar.

Wat zijn de kosten?

Garantiestelling: maximaal 1% van het te stellen bedrag met een minimum van € 100,- en een maximum van € 1000,-

Wat is de looptijd?

Standaard maximaal tot één jaar na ingangsdatum alleen als einddatum wordt aangehouden één maand na het passeren van de akte van levering, mocht de bankgarantie langer dan één jaar nodig zijn dient dit bij aanvang of uiterlijk één maand vóór de einddatum te worden aangegeven door middel van een verzoek via de e-mail: hypotrust@woongarant.nl

Is er een finaal akkoord nodig van de geldverstrekker?

Nee, er is geen finaal akkoord van de geldverstrekker nodig om een garantiestelling te stellen. Wel is het belangrijk dat er zicht is op een finaal akkoord. Een garantiestelling is namelijk onherroepelijk. In overleg met Woongarant kunt u aangeven wat voor uw klant het beste is.

Welke documenten moet u aanleveren?

De door de klant en financieel adviseur getekende aanvraag en het getekende koopcontract.