aflossen

lening

Als je de woning gaat verkopen, ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken een schriftelijk verzoek. Als je de woning niet gaat verkopen, maar de lening gaat oversluiten of aflossen uit eigen middelen, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 dagen van te voren een schriftelijk verzoek.

Wanneer de definitieve aflosnota is opgemaakt dan zullen de incasso’s van de maandtermijn worden stopgezet. Mocht de lening toch niet op de afgesproken datum worden afgelost, dan zal de incasso weer aangezet worden. Bij de eerstvolgende incasso zal dan ook een eventueel gemiste termijn worden geïncasseerd.

Als je de woning gaat verkopen, ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken van te voren bericht. Als je de woning niet gaat verkopen, maar de lening gaat oversluiten of aflossen uit eigen middelen, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 dagen van te voren bericht van je.

Als je de lening wilt aflossen uit eigen middelen, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 dagen voor de gewenste aflosdatum een schriftelijk verzoek. Wij zullen dan de aflosnota voor je op gaan maken, zodat je weet welk bedrag je exact moet overmaken om de lening af te lossen.

Als je de lening volledig afgelost heeft ontvang je van ons geen bevestiging. Je zult op de eerstvolgende jaaropgave zien dat het saldo van de lening op €0,00 staat.

Een pro-forma aflosnota is een vrijblijvende berekening die wij voor je maken om te bekijken hoeveel je moet betalen om de lening af te lossen. In de pro-forma aflosnota staat onder andere het volgende beschreven:
– De restant hoofdsom, dus hoe hoog jouw lening nog is.
– De hypotheekrente en eventuele maandelijkse aflossing die je nog moet betalen.
– De boete die je moet betalen als je gaat aflossen. Of je een boete moet betalen en hoe hoog deze is, staat in de pro-forma aflosnota beschreven.
– Het totaalbedrag dat je moet betalen als je de lening helemaal wilt aflossen.

Een pro-forma aflosnota is een momentopname en jouw maandelijkse verplichtingen zoals rente blijven gewoon doorlopen.

Als je besluit om de lening echt te gaan aflossen, dan ontvang je van ons een definitieve aflosnota. Hierin staan de definitieve bedragen die je moet betalen als je op de afgesproken datum de lening aflost. Als de definitieve aflosnota is opgemaakt, zullen de maandelijkse verplichtingen zoals rente worden stopgezet.

Als de polis verpand is aan de lening, dan zal nadat de lening is afgelost en verwerkt, de polis worden vrijgegeven van verpanding. Dit betekent dat de polis niet meer verpand is aan de lening. Wij zullen de verzekeraar voor jou een bericht sturen dat de verpanding kan komen te vervallen. Je zult vervolgens van de verzekeraar een bevestiging ontvangen, als zij dit verwerkt hebben.

Op het moment dat je de lening voor je woning afsloot, kocht je geldverstrekker geld in om dit bedrag aan u te kunnen lenen. Je geldverstrekker koopt dit geld in voor dezelfde periode als jij het leent (je rentevast periode). Hiervoor moet je geldverstrekker ook rente betalen. Betaal je eerder terug dan je had afgesproken in de offerte? Dan moet je geldverstrekker deze rente nog wel betalen totdat je rentevast periode is afgelopen.

Is de rente op de hypotheekmarkt op het moment dat je eerder terugbetaalt gelijk of hoger dan je rente? Dan kan je geldverstrekker het geld opnieuw gebruiken en hoef je geen kosten te betalen. Is de rente lager? Dan loopt je geldverstrekker rente mis. Je betaalt dus kosten om de rente te vergoeden die je geldverstrekker misloopt.

Of je een boete moet betalen is van een aantal zaken afhankelijk, zoals de huidige stand van de hypotheekrente en de rente die je betaalt voor jouw lening. Ook kan de reden van aflossen invloed hebben of je wel of geen boete moet betalen.

Als je wilt weten hoeveel boete je moet betalen, dan kun je een pro-forma aflosnota opvragen. Dit is een vrijblijvende berekening die je een indicatie geeft van de hoogte van de boete op het moment van aanvragen.

Je kunt de pro-forma aflosnota eenvoudig aanvragen via jouw online omgeving en heeft dan in de meeste gevallen al binnen een kwartier jouw pro-forma aflosnota in je berichtenbox.

Je kunt de hoogte van jouw lening eenvoudig bekijken in je online omgeving. Hier vind je ook zaken zoals jouw rente en eventuele maandelijkse aflossing.

Bij extra aflossen betaal je een gedeelte van de lening terug en blijft de lening voor het restantbedrag gewoon doorlopen. Bij algeheel aflossen wordt de totale lening terugbetaald en daarmee beeindigd.

Bij een volledige aflossing ontvang je geen bevestiging. Wel zul je op jouw jaaropgave zien dat het saldo op € 0,00 staat. Bij een extra aflossing ontvang je van ons in jouw berichtenbox in de online omgeving een bevestiging zodra de extra aflossing verwerkt is.

Als wij de aflossing hebben verwerkt en er blijkt dat je teveel hebt betaald dan zal het teveel betaalde bedrag aan jou worden teruggestort. Wij storten het bedrag op hetzelfde rekeningnummer als waarvan wij de maandelijkse termijnen incasseerden.

Je kunt je lening op verschillende manieren terugbetalen, dit is je leningvorm. Wil je die veranderen? Bijvoorbeeld door je leven lening omzetten naar een annuïtaire of lineaire lening? Neem dan contact op met je adviseur. Je adviseur legt uit wat je mogelijkheden zijn.

Samen met je adviseur vul je het formulier ‘lening veranderen‘ in.  Nadat wij je informatie hebben ontvangen, beslissen wij of wij de lening voor je kunnen aanpassen.

Ja, zodra jouw extra aflossing door ons is verwerkt, ontvang je van ons een bevestiging in jouw berichtenbox in de online omgeving.

Je kunt een extra aflossing op jouw lening eenvoudig zelf doen in jouw online omgeving. Nadat je bent ingelogd, vind je onder het kopje Aflossen de mogelijkheid tot Extra terugbetalen.

Als je de extra aflossing hebt uitgevoerd ontvang je geen bevestiging dat wij het geld ontvangen hebben. Je ontvangt wel een bevestiging zodra wij de extra aflossing voor jou verwerkt hebben.

De hoogte van de boete is afhankelijk van een aantal factoren zoals welk percentage je boetevrij mag aflossen en wat de stand is van de huidige hypotheekrente (de marktrente) in vergelijking tot jouw contractrente. Is deze marktrente lager dan het rentepercentage dat je betaald en je lost meer af dan het boetevrije bedrag, dan zal er een vergoeding in rekening worden gebracht. Deze vergoeding zal als volgt berekend worden: jouw huidige rentepercentage minus de marktrente x de resterende rentevastperiode.

In uw online omgeving kun je onder Aflossen – Extra terugbetalen eenvoudig berekenen hoe hoog de boete in jouw geval is.

Of je een boete moet betalen is afhankelijk van een aantal factoren zoals welk percentage je boetevrij mag aflossen en wat de stand is van de huidige hypotheekrente (de marktrente) in vergelijking tot jouw contractrente. Is deze marktrente lager dan het rentepercentage dat je betaalt en je lost meer af dan het boetevrije bedrag, dan zal er een vergoeding in rekening worden gebracht. Deze vergoeding zal als volgt berekend worden: jouw huidige rentepercentage minus de marktrente x de resterende rentevastperiode.

In jouw online omgeving kun je onder Aflossen – Extra terugbetalen eenvoudig berekenen hoe hoog de boete in jouw geval is.

Je mag zelf bepalen hoe vaak je een extra aflossing doet. Het is wel verstandig om rekening te houden met het boetevrije percentage dat je mag aflossen. Hoeveel dit in jouw geval is, kun je terugvinden in de voorwaarden van jouw lening.

Hoe hoog het percentage is dat je boetevrij kunt aflossen, is afhankelijk van de voorwaarden van jouw lening. Je vindt dit percentage terug in de offerte en/of de voorwaarden.

In jouw online omgeving kun je onder Aflossen – Extra terugbetalen eenvoudig berekenen hoe hoog de boete bij een extra terugbetaling is.

Als wij de extra aflossing hebben verwerkt, ontvang je van ons de bevestiging. Hierin staat ook vermeld wat jouw nieuwe maandbedrag wordt.

Wanneer je de extra aflossing indient via jouw online omgeving, krijg je naast de hoogte van een eventuele boete ook een indicatie van jouw nieuwe maandbedrag. Het nieuwe maandbedrag wordt definitief berekend na verwerking van de extra aflossing.

Wanneer je de extra aflossing in de online omgeving doet, kun je direct via iDEAL het af te lossen bedrag overboeken. Kun je geen gebruik maken van iDEAL, dan kun je het bedrag overmaken op het rekeningnummer waar ook de maandelijkse incasso naartoe gaat. Vermeld in de omschrijving het leningnummer of overeenkomstnummer waarop je wilt aflossen.

Je kunt een voorlopige aflosnota opvragen in jouw online omgeving. Ga hiervoor na inloggen naar Aflossen – Voorlopige aflosnota. In de meeste gevallen ontvang je binnen 15 minuten na aanvragen al de voorlopige aflosnota in uw berichtenbox in de jouw online omgeving.

Een pro forma aflosnota is een vrijblijvende berekening die wij voor je maken om te bekijken hoeveel je moet betalen om de lening af te lossen. In de pro forma aflosnota staat onder andere het volgende beschreven:
– De restant hoofdsom, dus hoe hoog jouw lening nog is.
– De hypotheekrente en eventuele maandelijkse aflossing die je nog moet betalen.
– De boete die je moet betalen als je gaat aflossen. Of je een boete moet betalen en hoe hoog deze is, staat in de pro forma aflosnota beschreven.
– Het totaalbedrag dat je moet betalen als je de lening helemaal wilt aflossen.

Een pro forma aflosnota is een momentopname en jouw maandelijkse verplichtingen zoals rente blijven gewoon doorlopen.

Wanneer je de voorlopige aflosnota via jouw online omgeving opvraagt, ontvang je in de meeste gevallen al binnen 15 minuten jouw voorlopige aflosnota in jouw berichtenbox in de online omgeving.

Je kunt de hoogte van jouw lening eenvoudig bekijken in jouw online omgeving. Hier vind je ook zaken zoals jouw rente en eventuele maandelijkse aflossing.