AFM Leidraad

Nieuwe leidraad boeteberekening – wat doet Hypotrust?

Heeft u op of na 14 juli 2016 tot en met 14 september 2017 uw hypotheek helemaal of voor een deel eerder terugbetaald en kosten betaald? Of vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast en hiervoor kosten betaald? Dan gaan wij deze kosten opnieuw berekenen. Wij doen dat op basis van de nieuwe leidraad van de AFM. Waar nodig corrigeren wij de kosten die u heeft betaald. U hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen.

Om alle kosten zorgvuldig opnieuw te berekenen, hebben wij tijd nodig. Zodra wij duidelijkheid hebben over de juistheid van de door u betaalde kosten, dan informeren wij u op passende wijze. Dit zal uiterlijk voor het einde van dit jaar gebeuren.

De AFM zegt op haar website het volgende over de Leidraad die op 20 maart 2017 is gepubliceerd:

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek.

Sinds 14 juli 2016 moeten alle aanbieders van hypotheken zich houden aan de Europese regelgeving (MCD – Mortgage Credit Directive). Over het berekenen van kosten voor het eerder terugbetalen van een hypotheek of het aanpassen van de rente voor het einde van de rentevastperiode zegt de MCD:

– De aanbieder mag niet meer kosten rekenen dan het werkelijke financieel nadeel dat de aanbieder daardoor heeft

– De aanbieder moet de klant duidelijk uitleggen hoe de kosten zijn berekend

De AFM zag dat aanbieders de kosten voor het werkelijk financieel nadeel op verschillende manieren berekenen. In de Leidraad formuleert de AFM voor aanbieders 4 uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels van MCD. De AFM heeft de regelgeving van MCD zo in meer detail geregeld.

De AFM heeft het in haar Leidraad de vergoeding die op of na 14 juli 2016 mogelijk is betaald voor:

– het eerder terugbetalen van uw hypotheek (aflossen)

– het aanpassen van uw rente voor het einde van de rentevastperiode (renteafkoop)

Heeft u op of na 14 juli 2016 tot en met 14 september 2017 uw hypotheek helemaal of voor een deel eerder terugbetaald? Of vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast? En betaalde u hiervoor kosten? Dan gaan wij deze kosten opnieuw berekenen. Om deze kosten voor onze klanten zorgvuldig opnieuw te berekenen, hebben wij tijd nodig. Zodra wij weten wat de nieuwe berekening betekent voor onze klanten, melden wij op deze website wat wij gaan doen.

U ontvangt voor het einde van 2017 een brief van ons. Als de nieuwe berekening in uw voordeel is, corrigeren wij de kosten die u heeft betaald. Wij zetten ons in om alle eventuele correcties voor het einde van december 2017 te hebben betaald. Wanneer u op basis van de leidraad van de AFM te weinig betaald heeft, vragen wij deze kosten niet aan u terug.

Ja, per 15 september 2017 berekenen wij voor al onze klanten de kosten op basis van de nieuwe leidraad van de AFM.

Ja, per 15 september 2017 berekenen wij voor al onze klanten de kosten op basis van de nieuwe leidraad van de AFM.

Sinds 14 juli 2016 moeten alle aanbieders van hypotheken zich houden aan de Europese regelgeving (MCD). Voor die datum golden andere regels (Gedragscode Hypothecaire Financiering) . En wij voldeden aan die regels. Daarom geldt de Leidraad alleen voor klanten die kosten hebben betaald na de invoering van deze nieuwe regelgeving die geldt sinds 14 juli 2016.

Heeft u op of na 14 juli 2016 uw hypotheek eerder terugbetaald? Of vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast? En betaalde u toen kosten die u al heeft afgetrokken van uw inkomstenbelasting? Dan zegt minister Dijsselbloem het volgende in het geval u de nieuwe berekening in uw voordeel is en u dus een bedrag ontvangt:

Heeft u het bedrag dat u heeft betaald als kosten in de aangifte inkomstenbelasting over 2016 al afgetrokken?  Dan moet u het bedrag dat u in 2017 ontvangt opgeven als negatieve aftrekbare kosten eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting over 2017. U hoeft de aangifte op dit punt dus niet te wijzigen.