uw bouwdepot

uw bouwdepot

U kunt niet alle rekeningen betalen uit uw bouwdepot. Gaat u verbouwen of renoveren? Dan heeft u bij het afsluiten van de lening voor uw woning een verbouwplan gemaakt. In dit verbouwplan staat wat u gaat doen en hoeveel geld u hiervoor nodig heeft. Rekeningen die niet passen in uw verbouwplan kunt u niet betalen uit uw bouwdepot.

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht? Dan kijken wij naar de termijnen in de aanneemovereenkomst. Leent u ook geld voor meerwerk? Dan is dit meerwerk ook opgesplitst in rubrieken en gelden dezelfde regels als bij een verbouwplan.

De einddatum van uw bouwdepot vindt u terug in Mijn Hypotrust. Maakt u nog geen gebruik van Mijn Hypotrust? Dan kunt u de einddatum vinden in de welkomstbrief of in het mutatieoverzicht dat u elke maand van ons ontvangt.

U kunt het verbouwplan veranderen als dit de waarde van de woning verhoogt. U heeft hiervoor altijd vooraf toestemming nodig. U kunt uw verbouwplan op twee manieren wijzigen:

Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een bericht. Hierin staat vaak direct of wij uw verbouwplan mogen aanpassen. Soms vragen wij om extra informatie, zoals een nieuw taxatierapport.

Let op de volgende punten als u een rekening wilt laten betalen uit uw bouwdepot:

 1. Stuur alleen kopieën van rekeningen (of kassabonnen) op van werkzaamheden of producten die zorgen voor een betere staat van uw woning. En die passen in uw verbouwplan. Wij betalen niet uit op basis van offertes of bestelbonnen die nog niet zijn betaald. Heeft u een offerte én een betaalbewijs? Stuur deze dan allebei op. Dit verkleint uw kans op een afwijzing van betaling uit uw bouwdepot
 2. Hypotrust accepteert geen rekeningen (of kassabonnen) met een aankoopdatum die vóór de datum van de uitgebrachte offerte ligt. Als de offerte op 20 november is uitgebracht. Dan kunt u alle kassabonnen en facturen met een datum ná 20 november indienen
 3. Het onderpandadres op de rekeningen (of kassabonnen) moet gelijk zijn aan het nieuwe adres
 4. Stuur alleen rekeningen op met een Nederlands bankrekeningnummer. Wij betalen niet aan buitenlandse bankrekeningnummers
 5. Stuurt u een kopie op van een rekening van een bedrijf? Zorg dan dat de volgende gegevens op de rekening staan: bedrijfsnaam, adres, plaatsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en Kamer van Koophandel-nummer
 6. Stuurt u een kopie op van een kassabon? Zorg dan dat de bedrijfsnaam en het adres van het bedrijf op de kassabon staan. Let op! Een pinbon is niet voldoende

U kunt meerdere kassabonnen opsturen en laten betalen uit uw bouwdepot. De aankopen die bij deze kassabonnen horen, moeten wel binnen uw verbouwplan passen.

Kopieer de kassabonnen op een A4 papier. U mag meerdere kassabonnen op één A4 papier kopiëren. Let op! De bonnen op het A4 papier moeten wel horen bij dezelfde code van uw verbouwplan. Vergeet niet om op ieder A4 papier uw handtekening te zetten. Heeft u de lening samen met iemand anders? Dan moet u allebei uw handtekening zetten. Een paraaf is niet voldoende.

Zonder rekening, kassabon of ander betaalbewijs betalen wij niets uit uw bouwdepot. Heeft u het product gekocht vanaf u w eigen bankrekening? Dan kunt u een orderbevestiging opsturen van dit product samen met een kopie van uw rekeningoverzicht (waarop wij deze aankoop kunnen zien).

De orderbevestiging moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het adres van uw woning staat op de orderbevestiging
 • de orderbevestiging is heel nauwkeurig omschreven (wij zien direct wat u heeft gekocht en voor welk bedrag)

Wanneer u via Mijn Hypotrust een declaratie indient kunt u selecteren dat u het bedrag aan uzelf wilt laten betalen. Maakt u nog geen gebruik van Mijn Hypotrust? Download dan het formulier ‘betalen uit bouwdepot‘. Op dit formulier kunt u aankruisen dat u het bedrag aan uzelf wilt laten betalen. Zo betalen wij een rekening aan u die u heeft voorgeschoten.

Let op! Stuur naast de rekening die u wilt betalen ook een kopie van uw rekeningoverzicht mee. Zo kunnen wij controleren of de rekening ook echt van uw bankrekeningnummer is betaald.

Wanneer u een rekening met spoed uit uw bouwdepot wilt betalen, dan doet u het volgende:

 1. Vul het formulier ‘Betalen uit bouwdepot’ zorgvuldig in.  Schrijf het woord ‘SPOED’ bij de regel van de rekening die u met spoed wilt betalen. Zet ook het woord ‘SPOED’ op de kopie van de rekening. Vergeet niet uw handtekening te zetten op het formulier én de rekening(en)
 2. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met de rekening of rekeningen op naar:
  Hypotrust
  t.a.v. Operational Services
  Postbus 2936
  3000 CX Rotterdam
 3. Heeft u binnen 2 werkdagen geen bericht van ons ontvangen? Bel dan uw Customer Support Team. Onze medewerkers vertellen u dan aan de telefoon of uw spoedbetaling kan worden uitgevoerd.

Let op! Een spoedbetaling kost geld. Hoeveel u betaalt hangt af van uw aanbieder.

Nadat wij uw verzoek en alle gevraagde documenten hebben ontvangen, besluiten wij binnen 6 werkdagen of wij de rekeningen betalen.

Betalen wij de rekening niet? Dan ontvangt u van ons bericht. Betalen wij de rekening wel? Dan hoort u niets. Ieder maand ontvangt u een mutatieoverzicht. In dit overzicht staat welke rekeningen wij die maand uit uw bouwdepot hebben betaald.

U ontvangt geen bevestiging wanneer wij een rekening uit uw bouwdepot betalen. U kunt wel de voortgang van uw bouwdepot volgen via Mijn Hypotrust.

In de eerste week van een nieuwe maand ontvangt u van ons een mutatieoverzicht per post. Met dit mutatieoverzicht kunt u controleren welke rekeningen wij uit uw bouwdepot hebben betaald.

Ik wil mijn bouwdepot stopzetten via Mijn Hypotrust

Wanneer u een declaratie indient, kunt u aangeven dat dit uw laatste declaratie is. Doet u dit niet? Dan wordt uw bouwdepot automatisch stopgezet als u deze helemaal verbruikt hebt of als de looptijd van het bouwdepot is verstreken.

Uw bouwdepot schriftelijk stopzetten

Bij de welkomstbrief die u van ons heeft ontvangen, vindt u een formulier ‘stoppen bouwdepot‘. Vul dit formulier in en stuur het naar Hypotrust op per post of naar info@hypotrust.nl.

Bent u het formulier kwijt? Vul hier het formulier in, onderteken het en stuur het in naar info@hypotrust.nl