uw jaaropgave

uw jaaropgave

Elk jaar ontvangt u van ons een jaaropgave. Dit is een totaaloverzicht van alle bedragen die u in het jaar moest betalen en van alle bedragen die u in het jaar heeft ontvangen. De jaaropgave bevat de fiscale gegevens die u kunt gebruiken voor uw belastingaangifte.

Vanaf 27 januari 2018 kunt u uw jaaropgave over het jaar 2017 downloaden in de mijn Hypotrust omgeving. Wanneer u nog nooit bent aangemeld op mijn Hypotrust, ontvangt u de jaaropgave uiterlijk 10 februari per post.

Voor een kopie van uw jaaropgave vult u het contactformulier in. U ontvangt dan op korte termijn een kopie van uw jaaropgave.

Als u het niet eens bent met de inhoud van de jaaropgave, kunt u contact met ons opnemen. De juiste contactgegevens staan onderaan uw jaaropgave.

Ja, in het vorige jaar heeft u namelijk nog wel rente betaald. Deze staat vermeld op uw jaaropgave.

U heeft uw lening helemaal terugbetaald (afgelost). U heeft hierdoor geen lening meer.

Bij deze leningvorm betaalt u alleen rente en betaalt u niets terug. U moet de lening aan het einde van de looptijd in één keer terugbetalen. Hoe u dit doet, bepaalt u zelf.

Bij deze leningvorm betaalt u alleen rente en premie voor uw beleggingsrekening of beleggingsverzekering. U betaalt niets terug op uw lening. De lening moet u op het einde van de looptijd in één keer terugbetalen met de waarde van de beleggingsrekening of beleggingsverzekering.

U krijgt daarover ieder jaar informatie van uw levensverzekeraar of uw vermogensbeheerder. Heeft u deze informatie niet ontvangen? Vraag deze dan zelf op. Het is belangrijk dat u weet hoeveel u waarde u opbouwt met uw levensverzekering of uw beleggingsrekenining. Hiermee moet u namelijk (een deel van) uw lening terugbetalen.

Heeft u een spaarverzekering van Argenta Assuranties N.V.? Dan staan deze gegevens op uw jaaropgave.

Dit bedrag geeft aan hoeveel rente u heeft ontvangen over het geld in uw bouwdepot. Dit bedrag moeten wij melden aan de Belastingdienst. Dat is onze meldingsplicht.

Toen u de lening afsloot, spraken we af dat u per jaar een maximaal bedrag van uw lening vergoedingsvrij extra mag terugbetalen. Het bedrag dat u extra heeft terugbetaald, is hoger geweest dan dat wij hebben afgesproken. Hiervoor heeft u extra kosten betaald. Dit bedrag staat bij ‘vergoeding contante waarde’.

Ja, de aflossing voor de maand december is verwerkt in het totale bedrag van uw lening per 31 december. De aflossing voor de maand december betaalt u in januari van het volgende jaar.

Als u een bedrag extra terugbetaalt, wordt uw totale lening lager en betaalt u minder rente. U betaalt de rente achteraf. De rente over de maand december wordt in januari van het volgende jaar van uw bankrekening afgeschreven. De rente over de maand december wordt verwerkt in de jaaropgave van het volgende jaar.

Het bedrag dat u extra heeft terugbetaald in de maand december is door ons ontvangen, maar was nog niet door ons verwerkt. Uw extra terugbetaling is wel verwerkt met de datum waarop wij uw bedrag hebben ontvangen. Hierdoor wordt er rekening gehouden met de rente. Over uw extra terugbetaling heeft u een brief gekregen. Deze brief kunt u gebruiken om bij uw aangifte aan de Belastingdienst uw totale lening per 31 december aan te passen. Een aanpassing op uw jaaropgave is hiervoor niet nodig.