uw lening

uw lening

Uw lening eerder terugbetalen heeft voor- en nadelen. Voor sommige mensen kan het verstandiger zijn om extra te sparen. Wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie de beste keuze is? Vraag dan advies aan een adviseur bij u in de buurt. Zoek uw adviseur.

Wilt u een bedrag eerder terugbetalen? Dan hoeft u hiervoor niet naar uw adviseur. Toch kan het verstandig zijn om dit wel te doen. Het kan namelijk zijn dat sparen in uw persoonlijke situatie beter is dan eerder terugbetalen. Uw adviseur kan u helpen om uw keuze te maken. Het kan zijn dat uw financieel adviseur hier kosten voor rekent. Vraag daarom altijd vooraf naar de kosten voor het advies. Zoek een adviseur bij u in de buurt.

U mag jaarlijks 10% van het origineel geleende bedrag extra terugbetalen zonder hiervoor een vergoeding te betalen. Heeft u de OK Hypotheek (Argenta Nederland)? Dan mag u jaarlijks 15% vergoedingsvrij terugbetalen. Welke lening u heeft, vindt u terug in de welkomstbrief of in Mijn Hypotrust. Als u niet aangeeft op welk leningdeel u wilt terugbetalen, houden wij deze volgorde aan.

Wilt u meer dan het vergoedingsvrije bedrag extra terugbetalen? Dan betaalt u een vergoeding. De vergoeding wordt berekend over het leningdeel waarop u extra terugbetaald.

Terugbetalen via Mijn Hypotrust

 1. Via Mijn Hypotrust kunt u zien welk bedrag vergoedingsvrij kan worden afgelost en de eventuele vergoeding berekenen
 2. Kies het leningdeel waarop u een extra bedrag wilt terugbetalen
 3. Maak het bedrag over via iDEAL*. U ziet dan gelijk wat uw nieuwe maandbedrag wordt

*Let op! Heeft u als geldverstrekker Quion 6 BV, Quion 10 BV of Quion 17 BV? Dan is aflossen via iDEAL via Mijn Hypotrust niet mogelijk. U kunt het bedrag overmaken via een bankoverschrijving.

Extra terugbetalen via een bankoverschrijving 

 1. U moet het bedrag dat u extra terugbetaalt zelf overmaken. Het bedrag schrijven we niet van uw bankrekening af
 2. Maak het bedrag over naar het rekeningnummer waarmee maandelijks een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven
 3. Wilt u weten welke vergoeding u eventueel moet betalen bij extra terugbetalen? Neemt u dan contact met ons op. Wij maken voor u een informatieve brief over extra terugbetalen
 4. Stuur uw verzoek voor informatie op naar: terugbetalen@hypotrust.nl

Meer informatie over extra terugbetalen vindt u op deze pagina.

Op welk deel van uw lening u terugbetaalt, dat bepaalt u zelf. Wat voor u slim is, ligt aan uw persoonlijk situatie én uw leningvormen. Met sommige leningvormen weet u zeker dat u aan het einde van de looptijd de hele lening heeft terugbetaald. Dit is bijvoorbeeld bij een annuïteiten-, lineaire- of (bank)spaarlening het geval. Andere manieren van terugbetalen hebben minder zekerheid. Bijvoorbeeld een aflossingsvrije lening. Vaak is het de beste keuze om eerder terug te betalen op een leningdeel met de minste zekerheid.

Wilt u eerder terugbetalen op een leningdeel waarvoor u spaart? Dan kan dit niet altijd. U moet zich namelijk ook houden aan allerlei fiscale regels. Hierover heeft u afspraken gemaakt toen u de lening afsloot.

Let op: als u niet aangeeft op welk leningdeel u wilt terugbetalen, houden wij onderstaande volgorde aan:

 • Een leningdeel dat bestaat uit subsidie* of (gedeeltelijk) een consumptief bedrag
 • Een aflossingsvrij deel
 • Heeft u meer aflossingsvrije leningdelen? Dan kiezen we voor het leningdeel met de hoogste rente
 • Zijn de rentepercentages op de aflossingsvrije leningdelen gelijk? Dan kiezen we voor het aflossingsvrije leningdeel met het laagste bedrag
 • Een annuïtair of lineair leningdeel
 • Overige deelleningen

*Heeft u een leningdeel dat bestaat uit subsidie, dan kunt u hierin geen keuze maken

Wilt u meer dan het vergoedingsvrije bedrag extra terugbetalen? Dan betaalt u in sommige gevallen een vergoeding. De vergoeding wordt berekend over het leningdeel waarop u extra terugbetaald. Bereken de eventuele vergoeding via Mijn Hypotrust.

Wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie de beste keuze is? Vraag dan advies aan uw financieel adviseur. Het kan zijn dat uw financieel adviseur hier kosten voor rekent. Vraag daarom altijd vooraf naar de kosten voor het advies. Zoek uw adviseur.

Op het moment dat u de lening voor uw woning afsloot, kocht uw aanbieder geld in om dit bedrag aan u te kunnen lenen. Uw aanbieder koopt dit geld in voor dezelfde periode als u het leent (uw rentevast periode). Hiervoor moet uw aanbieder ook rente betalen. Betaalt u eerder terug dan u had afgesproken in de offerte? Dan moet uw aanbieder deze rente nog wel betalen totdat uw rentevast periode is afgelopen.

Is de rente op de hypotheekmarkt op het moment dat u eerder terugbetaalt gelijk of hoger dan uw rente? Dan kan uw aanbieder het geld opnieuw gebruiken en hoeft u geen kosten te betalen. Is de rente lager? Dan loopt uw aanbieder rente mis. U betaalt dus kosten om de rente te vergoeden die uw aanbieder misloopt.

U kunt ieder moment een bedrag terugbetalen op de lening voor uw woning. Let op! In sommige gevallen zijn hier kosten aan verbonden. Bereken de eventuele vergoeding via Mijn Hypotrust.

Nee, wanneer u in 2019 een bedrag overmaakt en wij ontvangen dit ook in 2019, dan wordt dit ook in 2019 geregistreerd. Als u een bedrag wilt terugbetalen dat gaat over het jaar 2020, dan kan dit pas vanaf 1 januari 2020. Lees hier meer over extra terugbetalen in 2019.

In sommige situaties mag u eerder terugbetalen zonder een vergoeding te betalen. Dit kan zijn aan het einde van uw rentevast periode of bij verkoop van de woning. let op: heeft u als geldverstrekker Quion 50 B.V.? Dan kunt u in het geval van verkoop niet vergoedingsvrij terugbetalen.

Wilt u uw hypotheek algeheel terugbetalen uit eigen middelen of door het oversluiten van uw hypotheek? Dan wordt er in sommige gevallen een vergoeding in rekening gebracht.

Let op: afhankelijk van de hypotheek die u heeft, mag u per kalenderjaar 10% of 15% van het origineel geleende bedrag vergoedingsvrij terugbetalen. Dat geldt ook in het geval van een algehele aflossing. Het vergoedingsvrije percentage wordt in onderstaande volgorde van uw leningdelen afgehaald:

 • Een leningdeel dat bestaat uit subsidie* of een (gedeeltelijk) consumptief bedrag
 • Een aflossingsvrij leningdeel
 • Heeft u meer aflossingsvrije leningdelen? Dan kiezen we voor het leningdeel met de hoogste rente
 • Zijn de rentepercentages op de aflossingsvrije leningdelen gelijk? Dan kiezen we voor het aflossingsvrije leningdeel met het laagste bedrag
 • Een annuïtair of lineair leningdeel
 • Overige deelleningen

Via Mijn Hypotrust kunt u een voorlopige zogenaamde proforma aflosnota opvragen. De proforma aflosnota is een indicatie van de vergoeding die u moet betalen.

Heeft u een voorkeur voor een andere verdeling van het vergoedingsvrije percentage over de verschillende leningdelen? E-mail uw voorkeur naar terugbetalen@hypotrust.nl. Vermeld in de omschrijving ook uw contractnummer.

Als uw meer geld wilt lenen voor uw woning, dan kunt u dat op een aantal manieren doen:

 1. Gebruik maken van extra opname mogelijkheid bij een onderhandse inschrijving in het Kadaster. U moet een onderhandse inschrijving hebben afgesproken met uw aanbieder tijdens het afsluiten van de lening voor uw woning
 2. Een tweede of vervolglening afsluiten
 3. Een consumptieve lening afsluiten

Wilt u weten op welke manier u het beste meer geld kunt lenen voor uw woning? Neem dan contact op met uw adviseur. Uw adviseur legt uit wat uw mogelijkheden zijn. U kunt via ons zonder adviseur geen extra geld lenen voor uw woning. Vind hier uw adviseur.

Om de lening voor uw woning over te sluiten naar een andere aanbieder neemt u contact op met uw adviseur. Vraag uw adviseur of de lening van een andere aanbieder beter past bij uw persoonlijke situatie. Is dit het geval? Dan neemt uw adviseur contact met ons op om uw lening over te sluiten naar de nieuwe aanbieder.

Wilt u de lening oversluiten naar een aanbieder die u de mogelijkheid geeft om uw lening online af te sluiten. Dan regelt u alles zelf via de website van deze aanbieder.

Lees hier meer over uw hypotheek oversluiten.

U kunt uw lening op verschillende manieren terugbetalen, dit is uw leningvorm. Wilt u die veranderen? Bijvoorbeeld door uw levenlening omzetten naar een annuïtaire of lineaire lening? Neem dan contact op met uw adviseur. Uw adviseur legt uit wat uw mogelijkheden zijn.

Samen met uw adviseur vult u het formulier ‘lening veranderen‘ in.  Nadat wij uw informatie hebben ontvangen, beslissen wij of wij de lening voor u kunnen aanpassen.