uw rente

uw rente

De rente hangt af van de aanbieder van de lening voor uw woning. Een overzicht van alle aanbieders die wij begeleiden en hun rentelijsten vindt u hier.

Toen u de lening voor uw woning afsloot, heeft u gekozen voor één of meerdere rentes die voor een bepaalde periode gelijk blijven. Als die periode is afgelopen (of bijna afloopt), ontvangt u van ons een voorstel met nieuwe rentes.

Bij dit voorstel ontvangt u een formulier ‘nieuwe rentevaste periode’. Op dit formulier kruist u de rente aan van uw keuze. U stuurt dit formulier op voor de datum die in de brief staat. Wij passen dan uw rente aan naar de nieuwe rente die u heeft aangekruist. Dit wordt na de datum waarop uw huidige rentevast periode afloopt de rente die u betaalt voor de lening.

U bent niet verplicht om een keuze te maken uit het voorstel met nieuwe rentes dat wij u sturen. U kunt ook bij andere aanbieders van leningen kijken.

Kiest u voor de rente van een andere aanbieder? Dan moet u de lening oversluiten. Of dit voor u interessant én mogelijk is, dat kunt u overleggen met uw financieel adviseur. Lees hier meer over uw hypotheek oversluiten.

Maakt u geen keuze uit ons voorstel? En sluit u de lening ook niet over naar een andere aanbieder? Dan passen wij uw rente automatisch aan. De rente die wij dan voor u kiezen staat ook in ons voorstel.

U kunt uw rente van de lening voor uw woning vaak op verschillende momenten veranderen:

De rente aanpassen aan het einde van de rentevaste periode.
Wanneer u een lening afsluit spreekt u met ons af hoe lang de rente hetzelfde blijft. Dit is de rentevaste periode. Drie maanden voor het einde van de rentevaste periode ontvangt u van ons een brief. Hierin staan nieuwe rentepercentages waaruit u kunt kiezen én nieuwe rentevaste periodes.

De rente tijdens de rentevaste periode aanpassen.
Soms kunt u de rente ook tijdens de rentevaste periode aanpassen. Dit kunt doen wanneer:

  • De rente erg is gedaald.
    Het kan interessant zijn om uw rente tijdens de rentevaste periode aan te passen als de rente erg is gedaald. U vraagt ons dan om uw rentevaste periode aan te passen en u kiest een nieuwe rentevaste periode. Hier betaalt u vaak wel kosten voor. Wilt u weten of het aanpassen van de rente past bij uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Wilt weten hoeveel u moet betalen als u nu uw rentevaste periode zou aanpassen? Vul dan het formulier ‘rente wijzigen’ in.
  • De waarde van uw woning erg is gestegen. Wanneer de waarde van uw woning erg is gestegen, kunt u misschien in een andere risicoklasse komen. Dit kan een lagere rente betekenen.
  • De hoogte van uw lening erg is gedaald. Heeft u een groot deel van uw lening eerder terugbetaald? Dan kunt u misschien in een andere risicoklasse komen. Dit kan een lagere rente betekenen.

Wanneer uw rentevaste periode afloopt, mag u zonder kosten uw rente aanpassen. Staat uw rente nog een aantal jaar vast? Dan betaalt u kosten als u de rente wilt aanpassen. Hoeveel u betaalt, hangt af van verschillende dingen, zoals uw huidige rente en het aantal jaar dat deze rente nog vast staat.

Wilt u weten welke kosten wij rekenen als u uw rente nu aanpast? Vul dan het formulier ‘rente wijzigen‘ in. Nadat wij uw formulier hebben ontvangen, sturen wij u een bericht. In dit bericht staat wat u moet betalen om uw rente aan te passen én uit welke rentes u kunt kiezen.

Reageert u niet op dit bericht? Dan houdt u de rente die u nu al heeft. Er verandert dan niets voor u.

U bent bij het afsluiten van de lening voor uw woning ingedeeld in een risicoklasse. De meeste aanbieders bepalen het risico op basis van de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Hoe hoger de lening is in verhouding tot de waarde van de woning, hoe meer risico uw aanbieder loopt. En hoe hoger uw risicoklasse. Iedere aanbieder gebruikt een eigen verdeling van deze risicoklassen.

Betaalt u delen van uw lening terug? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een andere risicoklasse. Heeft u een lening met NHG? Dan verandert het verlagen van uw risicoklasse vaak niets aan uw rente. Voor veel aanbieders is een rente met NHG al de laagste rente. Heeft u een lening zonder NHG? Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken we hoe uw risicoklasse verlaagd kan worden. Per geldverstrekker gelden namelijk andere voorwaarden.

U bent bij het afsluiten van de lening voor uw woning ingedeeld in een risicoklasse. De aanbieders bepalen het risico op basis van de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Hoe hoger de lening is in verhouding tot de waarde van de woning, hoe meer risico uw aanbieder loopt. En hoe hoger uw risicoklasse. Iedere aanbieder gebruikt een eigen verdeling van deze risicoklassen.

Is uw woning meer waard geworden en kunt u dit aantonen met een taxatierapport (maximaal zes maanden oud) of een WoZ bepaling? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een andere risicoklasse. Heeft u een lening met NHG? Dan verandert het verlagen van uw risicoklasse vaak niets aan uw rente. Voor veel aanbieders is een rente met NHG al de laagste rente. Heeft u een lening zonder NHG? Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken we hoe uw risicoklasse verlaagd kan worden. Per geldverstrekker gelden namelijk andere voorwaarden.