situatie

situatie

Je kunt je nieuwe adresgegevens aan ons doorgeven door gebruik te maken van het formulier ‘adresgegevens wijzigen‘.

Je kunt je nieuwe bankrekeningnummer aan ons doorgeven via het formulier ‘bankrekeningnummer wijzigen’. Vul het formulier in en stuur het ondergetekend aan ons terug.

Wij zetten ons iedere dag in om je de beste service te bieden. Toch kan het voorkomen dat wij niet aan je verwachtingen voldoen. Ben je niet tevreden over onze service? Dan kun je je klacht op de volgende manieren indienen.

Bel met je eigen hypotheekadviseur
Meestal kan je eigen hypotheekadviseur je klacht het snelste én het beste oplossen. Want hij kent jouw hypotheek en jouw situatie. Als dat nodig is, overlegt je hypotheekadviseur met ons. De naam en het telefoonnummer van je eigen hypotheekadviseur staan op je hypotheekakte.

Stuur Hypotrust je klacht
Ben je niet tevreden met de oplossing van je hypotheekadviseur? Leg ons dan in het klachtenformulier je klacht aan ons uit.

Wat doen wij na het ontvangst van je klacht?
Nadat wij je klacht hebben ontvangen, nemen wij binnen 14 werkdagen contact met je op. Wij proberen je dan direct een oplossing of heldere uitleg te geven.

Niet tevreden?
Ben je na ons antwoord of de uitleg nog niet tevreden? Dan kun je binnen drie maanden na het versturen van je klacht contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
T.a.v. Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie of ander contactgegevens van deze klachteninstelling vind je op de website van KiFiD. Let op! KiFiD behandelt alleen klachten van consumenten, niet van financieel adviseurs. Je kunt je klacht ook voorleggen aan de burgerrechter.

Wij schrijven de rente en alle andere bedragen die horen bij je lening af op de eerste werkdag van de maand. Je betaalt de rente per maand achteraf.  Zorg ervoor dat je voldoende geld op je bankrekening hebt. Kunnen wij de bedragen van de lening voor je woning niet afschrijven? Dan ontvang je binnen enkele dagen een brief. Hierin staat wat je dan moet doen.

Weet je dat er op de dag waarop wij de bedragen afschrijven niet voldoende geld op je bankrekening staat? Bel of e-mail dan je Customer Support Team. Wij kunnen dan een betaalafspraak met je maken. Dit voorkomt dat je een brief van ons ontvangt.

Iedere aanbieder heeft een eigen bankrekeningnummer. Kijk op je bankafschrift of in de internetomgeving van je bank naar het bankrekeningnummer dat wij gebruiken om de rente of andere bedragen van je lening af te schrijven. Dit is het bankrekeningnummer dat je kunt gebruiken. Vergeet niet om je leningnummer te vermelden als je een bedrag overmaakt!

Twijfel je over het bankrekeningnummer? Neem dan contact op met je Customer Support Team.

Ben je failliet verklaard? Geef ons dan zo snel mogelijk de gegevens van uw curator door. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 242 1021 of e-mail bijzonderbeheer@hypotrust.nl

In de algemene voorwaarden van de lening voor je woning staat dat wij de lening mogen stoppen als je failliet bent verklaard. Dit betekent dat je ons het hele bedrag van de lening direct moet terugbetalen. Wij overleggen met je curator of het wel of niet nodig is om je woning te verkopen.

Ben je toegelaten tot de WSNP? Geef ons dan zo snel mogelijk de gegevens van je bewindvoerder door. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 242 1021 of e-mail bijzonderbeheer@hypotrust.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor je woning staat, dat wij de lening mogen stoppen als je wordt toegelaten tot de WSNP. Dit betekent dat je ons het hele bedrag van de lening direct moet terugbetalen. Wij overleggen met je bewindvoerder of het wel of niet nodig is om je woning te verkopen.

Als je je lening wilt omzetten dan kun je het beste advies vragen aan je financieel adviseur. Samen met je financieel adviseur vul je het formulier ‘aanvraag hoofdelijk ontslag‘ in. Nadat wij je informatie hebben ontvangen, beslissen wij of wij de lening voor je kunnen aanpassen.

De situatie waarin we nu leven is voor ons allemaal nieuw, maar ook in deze onzekere tijden doen wij er alles aan om je de gebruikelijke dienstverlening aan te bieden. Er zijn echter situaties die om een andere aanpak vragen. Een aanpak afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Daarom vragen wij adviseurs om met jou als klant een vragenlijst door te nemen om zo een inschatting te maken van de (eventuele) gevolgen van de coronacrisis voor jou. Voorlopig is dit alleen verplicht voor de Hypotrust Comfort Hypotheek. Mochten andere Hypotrust producten volgen dan zal hierover gecommuniceerd worden.

Download hier de vragenlijst

Als je van adviseur bent gewisseld dan vragen we je om ons dit schriftelijk te laten weten. Je kan dit mailen naar info@hypotrust.nl