uw situatie

uw situatie

U kunt uw nieuwe adresgegevens aan ons doorgeven door gebruik te maken van het formulier ‘adresgegevens wijzigen‘.

U kunt uw nieuwe bankrekeningnummer aan ons doorgeven via het formulier ‘bankrekeningnummer wijzigen’. Vul het formulier in en stuur het ondergetekend aan ons terug.

Wij zetten ons iedere dag in om u de beste service te bieden. Toch kan het voorkomen dat wij niet aan uw verwachtingen voldoen. Bent u niet tevreden over onze service? Dan kunt u uw klacht op de volgende manieren indienen.

Bel met uw eigen hypotheekadviseur
Meestal kan uw eigen hypotheekadviseur uw klacht het snelste én het beste oplossen. Want hij kent uw hypotheek en uw situatie. Als dat nodig is, overlegt uw hypotheekadviseur met ons. De naam en het telefoonnummer van uw eigen hypotheekadviseur staan op uw hypotheekakte.

Stuur Hypotrust uw klacht
Bent u niet tevreden met de oplossing van uw hypotheekadviseur? Leg ons dan in het klachtenformulier uw klacht aan ons uit.

Wat doen wij na het ontvangst van uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij binnen 14 werkdagen contact met u op. Wij proberen u dan direct een oplossing of heldere uitleg te geven.

Niet tevreden?
Bent u na ons antwoord of de uitleg nog niet tevreden? Dan kunt u binnen drie maanden na het versturen van uw klacht contact opnemen met:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
T.a.v. Ombudsman Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie of ander contactgegevens van deze klachteninstelling vindt u op de website van KiFiD. Let op! KiFiD behandelt alleen klachten van consumenten, niet van financieel adviseurs. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de burgerrechter.

Wij schrijven de rente en alle andere bedragen die horen bij uw lening af op de eerste werkdag van de maand. U betaalt de rente per maand achteraf.  Zorg ervoor dat u voldoende geld op uw bankrekening hebt. Kunnen wij de bedragen van de lening voor uw woning niet afschrijven? Dan ontvangt u binnen enkele dagen een brief. Hierin staat wat u dan moet doen.

Weet u dat er op de dag waarop wij de bedragen afschrijven niet voldoende geld op uw bankrekening staat? Bel of e-mail dan uw Customer Support Team. Wij kunnen dan een betaalafspraak met u maken. Dit voorkomt dat u een brief van ons ontvangt.

Iedere aanbieder heeft een eigen bankrekeningnummer. Kijk op uw bankafschrift of in de internetomgeving van uw bank naar het bankrekeningnummer dat wij gebruiken om de rente of andere bedragen van uw lening af te schrijven. Dit is het bankrekeningnummer dat u kunt gebruiken. Vergeet niet om uw leningnummer te vermelden als u een bedrag overmaakt!

Twijfelt u over het bankrekeningnummer? Neem dan contact op met uw Customer Support Team.

Bent u failliet verklaard? Geef ons dan zo snel mogelijk de gegevens van uw curator door. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 242 1021 of e-mail bijzonderbeheer@hypotrust.nl

In de algemene voorwaarden van de lening voor uw woning staat dat wij de lening mogen stoppen als u failliet bent verklaard. Dit betekent dat u ons het hele bedrag van de lening direct moet terugbetalen. Wij overleggen met uw curator of het wel of niet nodig is om uw woning te verkopen.

Bent u toegelaten tot de WSNP? Geef ons dan zo snel mogelijk de gegevens van uw bewindvoerder door. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur op telefoonnummer 010 242 1021 of e-mail bijzonderbeheer@hypotrust.nl.

In de algemene voorwaarden van de lening voor uw woning staat, dat wij de lening mogen stoppen als u wordt toegelaten tot de WSNP. Dit betekent dat u ons het hele bedrag van de lening direct moet terugbetalen. Wij overleggen met uw bewindvoerder of het wel of niet nodig is om uw woning te verkopen.

Als u uw lening wilt omzetten dan kunt u het beste advies vragen aan uw financieel adviseur. Samen met uw financieel adviseur vult u het formulier ‘aanvraag hoofdelijk ontslag‘ in. Nadat wij uw informatie hebben ontvangen, beslissen wij of wij de lening voor u kunnen aanpassen.