voorbeeldberekening

Een rekenvoorbeeld van je hypotheekrente

Totale kosten

Om je een beeld te geven van de totale kosten voor het aankopen van een woning en de daarbij horende rente heeft Hypotrust een voorbeeldberekening gemaakt. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft een indicatie weer van de totale kosten voor je lening. Over de lening die je afsluit betaal je maandelijks rente terug. Dit noemen we de nominale rente.

Daarnaast maak je ook andere kosten* om je lening af te sluiten. Zoals de advies- en bemiddelingskosten die je aan je adviseur betaalt of het taxatierapport dat je laat opmaken van je (toekomstige) woning. Het jaarlijks kostenpercentage is een optelsom van de nominale rente en de bijkomende kosten. Hierdoor is het JKP altijd iets hoger dan de nominale rente die je in het renteoverzicht ziet.

  • Uw lening voor de woning
  • De rente en aflossing opgeteld over de hele looptijd van de lening
  • Overige kosten

Het rekenvoorbeeld is slechts een indicatie en je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Je adviseur kan voor jou een berekening maken die volledig op jouw situatie aansluit.

Je leningoverzicht

 Je lening  Je nominale rente  Je rentevast-periode  Aflosvorm  NHG  JKP (jaarlijks kostenpercentage) Looptijd van de lening
 €200.000,-  2,40%  20 jaar  Annuïteit  ja  2,74% 30 jaar
Bedrag dat je leent van Hypotrust Rente voor je Hypotrust lening De periode dat je rente vast staat Vaste maandlast bestaande uit aflossing en rente De lening is met NHG De optelsom van je rente incl. de kosten* uitgedrukt als jaarlijks percentage De periode waarin je de lening aan Hypotrust terugbetaald

 

Je maandelijkse kosten

 Je bruto maandlast Bedrag aan rente 1e maand Bedrag aan aflossing 1e maand
 €779,88 €400,-  €379,88
Rente en aflossing die je per maand betaalt Bedrag aan rente in de 1e maand van mijn lening  Bedrag aan aflossing in de 1e maand van mijn lening

 

Mijn totale kosten

 Je lening kosten  Je totale lening kosten
 €280.756,80   €290.599,80
De rente en aflsossing opgeteld over de hele looptijd van de lening De rente, aflossing en overige kosten* opgeteld over de hele looptijd van de lening

 In dit rekenvoorbeeld is rekening gehouden met de onderstaande kosten die je mogelijk kunt maken bij het afsluiten van je lening.

 Soort kosten*  Bedrag Eenmalig of periodiek
 Kosten Nationale Hypotheek Garantie €1.400,-  Eenmalig
 Taxatie kosten  €290,-  Eenmalig
 Kadaster kosten   €103,-  Eenmalig
 Advies en/of bemiddelingskosten   €2.250,-  Eenmalig
Premie overlijdensrisicoverzekering   €6,-  Maandelijks
Premie opstalverzekering  €10,-  Maandelijks

Wat is de actuele rente?

Bekijk hier onze Hypotrust rentes voor nieuwe hypotheken