voorbeeldberekening

Een rekenvoorbeeld van uw hypotheekrente

Totale kosten

Om u een beeld te geven van de totale kosten voor het aankopen van een woning en de daarbij horende rente heeft Hypotrust een voorbeeldberekening gemaakt. Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft een indicatie weer van de totale kosten voor uw lening. Over de lening die u afsluit betaalt u maandelijks rente terug. Dit noemen we de nominale rente.

Daarnaast maakt u ook andere kosten* om uw lening af te sluiten. Zoals de advies- en bemiddelingskosten die u aan uw adviseur betaald of het taxatierapport die u laat opmaken van uw (toekomstige) woning. Het jaarlijks kostenpercentage is een optelsom van de nominale rente en de bijkomende kosten. Hierdoor is het JKP altijd iets hoger dan de nominale rente die u in het renteoverzicht ziet.

  • Uw lening voor de woning
  • De rente en aflossing opgeteld over de hele looptijd van de lening
  • Overige kosten

Het rekenvoorbeeld is slechts een indicatie en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Uw adviseur kan voor u een berekening maken die volledig op uw situatie aansluit.

Uw leningoverzicht

 Uw lening  Uw nominale rente  Uw rentevast-periode  Aflosvorm  NHG  JKP (jaarlijks kostenpercentage) Looptijd van de lening
 €200.000,-  2,40%  20 jaar  Annuïteit  ja  2,74% 30 jaar
Bedrag dat u leent van Hypotrust Rente voor uw Hypotrust lening De periode dat uw rente vast staat Vaste maandlast bestaande uit aflossing en rente De lening is met NHG De optelsom van uw rente incl. de kosten* uitgedrukt als jaarlijks percentage De periode waarin u de lening aan Hypotrust terugbetaald

 

Uw maandelijkse kosten

 Uw bruto maandlast Bedrag aan rente 1e maand Bedrag aan aflossing 1e maand
 €779,88 €400,-  €379,88
Rente en aflossing die u per maand betaalt Bedrag aan rente in de 1e maand van mijn lening  Bedrag aan aflossing in de 1e maand van mijn lening

 

Mijn totale kosten

 Uw lening kosten  Uw totale lening kosten
 €280.756,80   €291.159,80
De rente en aflsossing opgeteld over de hele looptijd van de lening De rente, aflossing en overige kosten* opgeteld over de hele looptijd van de lening

 In dit rekenvoorbeeld is rekening gehouden met de onderstaande kosten die u mogelijk kan maken bij het afsluiten van uw lening.

 Soort kosten*  Bedrag Eenmalig of periodiek
 Kosten Nationale Hypotheek Garantie €2.000,-  Eenmalig
 Taxatie kosten  €290,-  Eenmalig
 Kadaster kosten   €103,-  Eenmalig
 Advies en/of bemiddelingskosten   €2.250,-  Eenmalig
Premie overlijdensrisicoverzekering   €6,-  Maandelijks
Premie opstalverzekering  €10,-  Maandelijks

Wat is de actuele rente?

Bekijk hier onze Hypotrust rentes voor nieuwe hypotheken