euribor

Misschien heb je een hypotheek met een variabele (overbruggings)rente die gebaseerd is op een Euribor rente. Maar wat is dat eigenlijk, een Euribor rente? En wat betekent dat voor jouw rente? Op deze pagina vertellen we je meer over Euribor en houden we je op de hoogte van eventuele ontwikkelingen rondom Euribor.

Wat is een Euribor rente?

Euribor is een zogenaamde benchmark. Euribor is een afkorting van Euro InterBank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentepercentage waartegen een bepaalde groep van banken elkaar kortlopende leningen verstrekt. Een geldverstrekker mag een Euribor rente alleen als benchmark gebruiken als deze voldoet aan de wettelijke vereisten. Het European Money Markets Institute (EMMI) bepaalt en publiceert elke dag de Euribor rentes op hun website. Je kunt de Euribor rente ook vinden op de financiële pagina’s van veel dagbladen.

Euribor en jouw rente

Omdat jouw rente gebaseerd wordt op de Euribor beweegt jouw rente in grote lijnen op dezelfde manier. Je kunt de ontwikkeling van uw rente dus volgen via de Euribor.
Let op. Jouw rente is gebaseerd op de Euribor ,maar is niet gelijk aan de Euribor. Dit is de basisrente. Naast deze basisrente bestaat de variabele rente die je moet betalen uit een aantal andere onderdelen, te weten:

  • Opslag voor kapitaalmarktomstandigheden,
  • Individuele risico opslag,
  • Kosten dienstverlening,
  • Winstopslag.

Al deze onderdelen zijn variabel en kunnen onafhankelijk van elkaar veranderen. Daardoor kan jouw rente ook veranderen. Twee voorbeelden:

  1. Als de kosten voor de dienstverlening stijgen maar de basisrente (Euribor) daalt harder, dan zal de rente die je moet betalen dalen.
  2. Als de basisrente (Euribor) daalt maar de stijging van de opslag voor kapitaalmarktomstandigheden is groter, dan zal de rente die je moet betalen stijgen.

De geldverstrekkers mogen bovenstaande onderdelen veranderen als de ontwikkelingen en/of wijzigingen ten aanzien van de marktomstandigheden, risico’s voor het financieren van hypotheken, kapitaalkosten, doorlopende kosten, bedrijfskosten en risicoklassen hem daartoe aanleiding geven.

Als een of meerdere van deze onderdelen veranderen zal je van de geldverstrekker hierover een bericht ontvangen.

Laatste ontwikkelingen met betrekking tot Euribor

In de afgelopen periode heeft EMMI de manier waarop de Euribor rente wordt vastgesteld, aangepast om ervoor te zorgen dat deze benchmark blijft passen binnen de regels die hiervoor gelden. Hierdoor mogen geldverstrekkers Euribor blijven gebruiken als basis om het rentepercentage van een hypotheek vast te stellen.

Er verandert voor jou niets. De Euribor rente blijft de basis voor jouw variabele (overbruggings)rente

In de toekomst

Als Euribor ophoudt te bestaan of wezenlijk verandert kan het zijn dat geldverstrekkers Euribor niet meer mogen gebruiken om jouw rente te bepalen. Als jouw rente in de toekomst niet meer op Euribor gebaseerd mag worden zullen we je daar schriftelijk over informeren. Daarnaast geven wij aan hoe jouw rente vanaf dat moment wordt bepaald.

Vragen?

Via deze pagina houden we je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Je kunt ook via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de ontwikkelingen blijven volgen.

Heb je vragen over Euribor en de rentes van Hypotrust? Neem dan contact op via info@hypotrust.nl of 088 – 205 1580. Wij helpen je graag verder! Heb je advies nodig over jouw lopende hypotheek? Neem dan contact op met je financieel adviseur.